Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Какие темы интересны инвесторам и трейдерам Форекс о компании PrivateFX. Одним из подтверждений справедливости расчётов и прогнозов MaxiMarkets является тот факт, что прошло менее суток после опубликования прогноза MaxiMarkets в рассылках Майл. Ру и Субскрайба, и мировые биржевые рынки действительно обвалились из-за проблем Dubai World. Рассылка помогает всегда оставаться в курсе событий. Вы будете получать уведомление о свежих материалах один раз в месяц.

  • Академия рассчитана на лохарей.
  • За неделю вы можете ознакомиться только с поверхностными «пластами» международного валютного рынка Форекс, но этого, конечно же, недостаточно для максимальной минимизации рисков и максимальной и стабильной профита.
  • У меня был чистый график без ничего, только цена и один осцилятор для определения дивергенции.
  • Возможно обучение на литовском языке.
  • Далеко не каждая компания может похвастаться таким числом даже за многие годы, проведенные на рынке.

Приехав на офис мне внятно сказали, что я попал как минимум на квартиру или машину или почку с лёгким, так как проценты которые я должен был выдать в конце года тоже надо отдавать, так как инвестор поставил всё на этот бизнес, значит и я ставлю всё. А для меня его первоначальная АС «Драга» ознаменовала переход на среднесрочную торговлю на валютном рынке Форекс, и поиску своей АС. Мастер-Форекс – это обычная тусовка трейдеров……Однако организаторы этого сообщества пользуются чрезвычайно дурной репутацией. Скриншоты с абсурдными высказываниямии их “преподавателей” стали уже бородатыми анекдотами в сети……Если кратко, то так. Все авторы книг о международном валютном рынке Forex – шарлатаны, бездари и чего-то специально не договаривают.

Собери на своем сайте как можно больше людей, создай форум и пусть люди пишут как можно больше. Не беда, что со временем полезную информацию на нем найти будет трудно. Желающие ее найти, должны будут приложить большие усилия.

А задумывались ли вы, как можно подделать скрин? А подделать его как раз невероятно легко. Итак, начитавшись водоволь и ни фига не поняв, Вы идете на форум, чтобы научиться уму-разуму у “опытного члена академии” на какой-нибудь “каферде”. Так появился этот уникальный материал о Дилинговых Центрах и брокерах forex, абсолютно не собпадающий с покупными рейтингами брокеров форекс и многомиллионной рекламой Дилинговых Центров, которую вы встретите в интернете.

Пивот МФ и неправильная коррекция. Пивот МФ и Треугольная коррекция волны 4. Треугольник волны “b” и пивот МФ. Об этих новых инструментах анализа международного рынка Форекс и о результатах их практического применения рассказано в новой редакции книги 1.

Создатель торговой системы и автор книг Мастерфорекс-5

Вместо письменного соглашения об ответственности и возврате инвесторских средств от банка ММ, инвестор получает гарантии… От самого Алибу через систему вебмани, к-рая может в качестве обеспечения (!) возврата инвесторских денег лишь наложить арест на счет Алибу в этой системе и возвратить инвестору лишь сумму, к-рая окажется в этот момент на кошельке Алибу. “Перевод денег клиентом на счет господина Александра означал принятие соглашения, – говорит старший оперуполномоченный ДСБЕП Мукачевского МВ ГУМВС в Закарпатской области Максим Сало.

MaxiMarkets

Сидят годами у монитора пытаясь понять всего лишь одну систему которая преподносится так, чтоб было ничего непонятно, а ученики сидели и сидели в академии. В чате обязательно есть счастливые ученички которые при малейшем шорохе тут же нахваливали преподавателя. Если присмотреться сразу видно подсадных. Так сказать счастливчики, но не от них не от препода не добиться Онлайн обучения. На истории показывают и говорят Вот же – все очевидно.

MasterforexV

Они обещали розыгрыш айпада среди тех кто подпишется на их любые курсы до определенного числа. Зашла на сайт, просто посмотреть, не думала что буду что-то брать у них. Но тут взгляд приковал курс по рисованию и живописи. Сам проект и то что там написано хороший.

Надеюсь, я доступно объяснил как причины всевозможной грязи на различных форумах дилинговй центр (ДЦ) на торговую систему Masterforex, так и моего абсолютно спокойного отношения к этому. Мне интересно все новое, что поможет мне и другим получать больший профит на рынке Forex. У аналитиков и их дилинговый центр – задача совершенно иная. Неразгаданная загадка Пректера и Билла Вильямса в определении флэта и его разновидностей (моделей коррекции) ЗАДНИМ ЧИСЛОМ и решение этих вопросов в торговой системе Мастерфорекс-5 в режиме онлайн. Простая (зигзагообразная) коррекция у классиков волнового анализа и в торговой системе Мастерфорекс-В.

Чтобы не быть голословным, по признанию президента форекс кухни Форекс Клуб, под чутким руководством этих “опытных педагогов” стабильно проигрывают свои депозиты 92% трейдеров кухни MaxiMarkets. Как вы понимаете, 8% – это максимальный результат количества непроигравшихся трейдеров. Да и где вы видели разговор двух профи между собой, построенный на небылицах? Или небылицы профи рассказывают непрофессионалам (опытным “учителям географии”, например), и всегда по одной и той же причине…

MaxiMarkets

Но у некоторых учителей там звёздная болезнь, вместо нормального ответа на вопрос с объяснением, смеются над тобой, ещё и не понимая сути вопроса, видно считают себя Наполеонами в Форексе. Типа как Киркоров, певец вроде великий, а псих, девушек ногами бьёт. Перегруженность АС деталями, причем непонятно зачем.

Чтобы торговать, по крайней мере без убытка, достаточно держаться за прибыльные сделки, жестко ставить стопы, стоять по тренду и не нарушать ММ. Дальше сплошная рулетка – угадал или не угадал. В общем, Батя развел бурную деятельность на своем сайте, в чатах, ездил по Украине https://maximarkets.online/ с лекциями, набрал кучу инвесторов, а потом… Слил реальную такую кучу буржуйских баксов. Кажется, что-то около миллиона долларов. А как же иначе – пипсовать бешеными суммами на минутных графиках, да еще, как потом оказалось, и без стопов, в нашей россейской кухне-ДЦ???

MaxiMarkets: какие существуют способы защиты банковской информации?

Сегодня мой отзыв про этот интернет магазин. Не секрет, что большинство магазинов сейчас плавно перекочевали в интернет, а то и вовсе исчезли с горизонта. Мне стало довольно сложно искать и покупать одеждуобувь. Давно искала сайт для своей доченьки, хотелось что нибудь умное и интересное, а главным критерием было, что бы с сайта можно было скачивать, а не просиживать там несколько часов. В интерете наткнулась на рекламу ЕШКО.

Лучшие враги для трейдеров – это брокеры, дилинговые центры (ДЦ), банкиры заговорщики, манипуляторы новостями и тому подобные. Сплоти своих последователей в праведном гневе против злодеев и ты станешь признанным лидером. Вот нашел на одном сайте полное описание Академии и черного-гуру преподавателя Вячеслава Васильевича. Преобладает сектантское начало. За любые неудобные вопросы будут банить. На форумах, в чатах и прочем публичном общении.

MaxiMarkets

Про форекс узнали от знакомых и решили заработать денег. Вторые 100 у.е пролетели мимо кассы тоже незаметно.. Кафедра динамического фрактально-волнового анализа. В общем, жил этой форекс-жизнью, постоянно следя за графиками и постоянно что-то тестируя и добавляя, убирая и наблюдая. Через 2,5 года занятий, я открыл очередной мини-реал, и он жил у меня целый год, не увеличиваясь, но и не падая.

MaxiMarkets.org

Уже до маразма дошло, но ученики сидят там и молчат, боятся бана, а не выглядеть идиотами они боятся, их выкинут тут же за любое движение против академии на другом форуме. В своем сообщении я имел ввиду, что все ученики следовавшие точным указаниям автора, написавшего книгу, почему-то не становятся успешными, благодаря только информации изложенной в книге. Интересно почему, либо автор, что-то не дописал, либо трейдеры все не до поняли. Финансовое положение трейдеров такого ранга ни для кого не секрет.

Все прекрасно знают политику секты, этот закрытый форум жестко модерируется в отношении недовольства и неудобных вопросов. Так же идет жесткий мониторинг по всем остальным форумам связанных с валютным рынком на предмет предательства. И вот наступает момент – Ученик осознал что его обманули либо до сих пор обманывают. Второй путь – оставаться далее на закрытом форуме – складе фекалий, общаться со знакомыми трейдерами по изученным системам, но находиться там. Во-вторых мастер говорит что, раз валютный рынок является управляемым, то предсазывать его бессмысленно так как ” настройки на главном компьютере” постоянно меняются. Но тем не менее мастер учит в основном по тому же теханализу, поддержкам, сопротивлениям, линиям тренда, скользящим средним, волновой теории.

Итоги тестирования PrivateFX будут представлены на форуме и в колонке журнала “Биржевой лидер”. И что отмашку очередной волне кризиса может дать как Дубаи, так и любая другая страна мира – потому что найти повод, когда созрела причина, можно всегда. Найти информацию об обучении в академии MaxiMarkets можно на официальном сайте, в группе ВК (6,7 тыс. участников) и на Ютуб-канале (всего 61 подписчик).

Возможность осуществления торговли и инвестирования с одиночного счета, одновременное копирование сделки – факторы, являющиеся залогом успешного хеджирования для инвестирования и трейдинга. Надеюсь, книга поможет трейдерам форекс понять и исправить 97% ошибок интернет трейдинга Forex, которые до вас допускали предыдущие поколения трейдеров. Как ответил мне один знакомый с ДС “Я не знаю или народ такой тупой, но за 5 лет я не видел людей, которые выигрывали”, и где его слова были до моего знакомства с международный валютный рынок Forex.. Я отучился на одной кафедре и сегодня ушел с того говносайта.

Нууу, этот новый гуру был хорооош! У него была полная обойма инструментов по разводу лохов, для нашего человека не искушенного интернетом и не знакомым с мировым финансовым, прости Господи, валютным рынком Форекс. Тут и идея, что все вокруг обман, а он один Д’Артаньян, и якобы простота, и раскрытие всех секретов валютного рынка Форекс (не бесплатно конечно, а так, за мелочь, за 100$ (зачем они ему? – он же и так профи, и умеет делать деньги из максимаркетс отзывы воздуха…)). По мере изучения появилось, такое еще далекое, в дымке рассудка, чувство того, что меня дурят. Учитывая, что тогда мне в этой теме было все ново и впервой, поэтому я силой воли задавил, то зарождающееся чувство неверия, и продолжил погружаться в мир финансов, японских свечей, фундаментального и технического анализа. Но в итоге инвестфонд Академии превратился в личный инвестиционный фонд Алибу с нарушением всех 3-х принципов.

Скрин (полное название – скриншот – от английского screenshot) – снимок изображения экрана монитора (или его части) средствами операционной системы (традиционный метод, о нём и пойдёт речь дальше) либо внешних устройств (фото-/видео- камера). Мы присылаем только важные и интересные новости. Информируем о мероприятиях Вечерки и городских событиях. Вы сможете отписаться от рассылки в настройках аккаунта в любой момент. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше.

Share →

Leave a Reply