Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Dating online internationally could be a fantastic approach to find a partner out of a different country. It can also give you to be able to experience new cultures and traditions when appointment someone coming from a different part of the world. Yet , there are some things need to take into account before getting to grips with international dating.

Above all, you need to pick a site that is certainly reputable. This will help to you to avoid scammers usually and ensure that you have got a safe and enjoyable experience. There are plenty of good sites to select from, so you should manage to find one that suit syour needs and preferences.

Many of the best sites for internet dating internationally involve:

EliteSingles: This is certainly an online site that marks career-oriented and intellectual unhappy hearts. It has over 80% of its members within their home countries and is simple to register. https://youcontrol.com.ua/en/catalog/company_details/41405992/ The site also offers excellent customer care and a free of charge membership option. You can see the profiles of potential matches, mail digital winks, and email them instantly.

AsianMe: That is another online dating sites platform that has a huge user base and is on the desktop and mobile devices. The site is normally free to sign up for, but you will have to pay for a lot of features.

AsiaMe is a great method to meet persons from other parts of the world. It has a huge community and offers a wide variety of features, including email, video chat, and voice-calls. It also has a chat room and forums to interact with other individuals.

Besides a high quantity of users, AsiaMe also has a cell app lets you connect with additional members while on the move. The website even offers a blog page section to find tips and advice about international dating.

Match: This is one very popular global seeing site with affiliates from more than 80 countries. The interface is normally the same as other intercontinental dating websites and you can begin matching to members right away. In addition, it has a search bar to help you find members in the area.

InternationalCupid: This amazing site has more than 4 , 000, 000 members, and it is a good choice for the purpose of international going out with. Signup is definitely no cost and the site has a managing system designed for those who find themselves looking to particular date outside of their home region.

Intercontinental https://dating5stars.com/international-dating/european-singles/ internet dating can be challenging, but right now there are a few ways to generate it easier. For starters, make an attempt to learn the language of your potential foreign spouse. This will help you realize one another better and prevent connection issues. You must also arrange off-line dates trying to be actually close to your partner.

http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp18907733.jpg

You may also organize a trip to your partner’s country. It can help you get to know her culture and vocabulary, and it will enable you to spend time alongside one another and connection over a distributed experience.

The most significant challenge in dating overseas is certainly distance. Despite having modern technology, it may be still hard to exchange the face-to-face connection. That is why is considered important to talk using your international spouse in person and frequently contact her through text communications and phone calls.

Share →

Leave a Reply