Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are considering meeting bangladesh mail order bride women, there are several places you really should consider. These can range from Bars and clubs to coffee shops and fine art classes. Each place is a wonderful way to meet up with new people and make friends.

Bars and night clubs

While it might seem like the best place to connect with women is within a club, there are plenty of other places that can be likewise effective. For example , a meditation school or doing yoga session can be quite a good way to expand your group.

A area bar can be quite a great venue to hang out with good friends. The group there may be a tad bit more friendly than at a well known bar. But it surely can be a task to get a ladies attention.

If you are buying good drink, try a neighborhood dive club. They often experience cheap beverage specials. Additionally , they’re generally more peaceful, and a bit less image conscious. Last but not least, they can be a great place to locate single females.

A local nightclub has long been a hot spot just for meeting potential romantic lovers. However , they can also be a little awkward. That serves to want to check out the bar or club you will absolutely visiting before hand.

Dog recreational areas

Dog park systems are fun spots to hang out with your family pet, and it’s also a great way to connect with women. However , it’s important to understand how to approach a incredibly hot chick. You will discover three steps it is advisable to follow.

First, you’ll need to ensure that you’re on time. If you turn up late, you could miss your chance in order to meet a sizzling hot chick.

Second, you need to have a positive attitude. On the dog park, you’re anticipated to land on your leash at all times. Nonetheless that doesn’t imply you have to be impolite. Instead, you should be friendly but is not in your face.

Third, make certain you’re wearing appropriate outfits. Most doggie parks include strict rules about what you can and can’t wear. Make sure you know the rules for your own community.

Fundraising occurrences

It’s easy to see why fundraising occasions are a great way to interact with your supporters. Not only are they fun, but in reality allow you to learn more about your contributor and what they like or dislike about your organization. They are also a good way to show off your imaginative side.

One of the fun solutions to raise funds is by setting up a bar crawl. This sort of fundraiser is specially helpful to corporations that have a puppy focus. The perks of the gig incorporate a nice tour of the regional bars and eateries. You will also get a free drink along the way, which is a win-win situation.

A community carnival is another fun way to raise money. The cost isn’t really prohibitively big, and the meals and activities are often contributed by local organizations.

Art classes

Artwork classes are a sensible way to meet girls. Not merely are you offered personalized instructions, but you are also allowed to explore a variety of matters. You can learn about art record or the Asian-American artist, and you can even take a school in one of the many mediums.

If you are a novice or possibly a more advanced student, a great place to begin is with a great Artistic Development class. This course teaches standard drawing and painting techniques, and it will help you to develop your creative skills.

In addition , an Creative Development category is a great place to begin a portfolio. The supplies for this course are free, and you will probably have the prospect to create the own piece of art.

Art shows and displays are great option. They will give you convenient conversation newbies. And it’s a secure bet you will meet delightful women for them.

Caffeine shops

Coffee shops is surely an ideal spot to meet women. They are an open environment where eye-catching, intelligent females tend to accumulate. If you are a positive, friendly dude, there is no explanation you shouldn’t be capable to pick up a female in a coffee shop. But , in case you aren’t self-confident, or just how to start how to approach a female, you’ll probably find it difficult to get her to go out along.

The first thing you should do when approaching a girl is to have got a clear purpose in mind. A female will interact to your self-confidence and objective.

It’s also important to own a tranquil attitude when you first begin a conversing. If you’re worried, you will produce her uncomfortable. However , when you have a good character, she’ll be able to see it.

Share →

Leave a Reply