Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

First particular date topics are a good way to get to know a fresh person. They will help you determine whether there are enough similarities to generate a lasting relationship.

It’s also an excellent chance to discover how your dates interact and what they enjoy in their free time. This will give you an idea with their https://www.seventeen.com/love/dating-advice/advice/g801/17-most-romantic-songs-landing/ persona and if they’re elitemailorderbrides.com/bravodate-review/ a good match for your life-style.

https://prettybride.org/wp-content/uploads/2020/08/How-To-Date-Latin-2.jpg

The appropriate first day topics will make the discussion feel more pure and less just like a formal interview, says dating coach Evin Rose. Although keep in mind that it’s important to avoid talking about sexy texts, dogs, and other personal details that can come away as immature or extremely invasive.

1 ) What is your most desired place?

Talking about a place you equally love can lead to a lot of conversations, via discussing community restaurants and attractions to locating out what your schedules enjoy most about the city or perhaps town they will call home. They could even give you some tips for their area!

2 . What is your favourite food?

This is certainly an ideal 1st date dilemma that will cause plenty of laughters and interesting stories. You could even identify that the date is usually secretly a five-star cook!

3. What is their passion?

This might be anything right from a creative project to philanthropic goals, nevertheless it’s a very good topic for getting to know the date’s points in life.

four. How do you identify yourself?

Share →

Leave a Reply