Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

First goes can be a difficult thing, although there are ways to have a better deal with on the problem.

The best way to get yourself a feel meant for someone’s persona and whether they possess a similar set of interests is to become them talking. That’s why internet dating coaches recommend finding an activity that may get the two of you chatting without being as well intense.

For example , if you’re in an escape area, you’ll become too busy looking for clues to acquire any awkward small talk. It’s also a great way to see if your date excellent at teamwork and how they respond to being store charge.

Make https://elitemailorderbrides.com/serbian-women a write together – Pick up a crafting kit and build something using your hands, if https://pacificworkplaces.com/blog/six-keys-to-client-relationships/ is considered an art part or anything a little more entertaining, like a piece of jewelry or a figurine. It’ll be a exceptional experience that will leave you having a memento showing your particular date, and it will always be the perfect discussion starter, too!

Take a baking class — Cooking is usually a hobby that will get both of you together and bonding over your shared appreciate of meals. Taking a class together can be an exciting and adventurous approach to get to know one another, especially if your taste buds don’t always match up.

https://images.pexels.com/photos/2712607/pexels-photo-2712607.jpeg

Dance like a tik-tok – Yes, this is probably one of the most goofy of all 1st date suggestions but a fresh fun the one which will help you feel more tranquil and at relieve with each other. The sole proper downside to that one is that you may end up looking a bit silly grooving around like a giddy goofball!

Share →

Leave a Reply