Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Traveling alongside one another as a couple is a great way to spend precious time with your girlfriend. Besides it help you learn more about every various other, it can also give you the opportunity to explore new locations and see some of the beautiful sights.

https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/thumb_COLOURBOX10967778.jpg

Getting lost in a museum could be a fun activity for both of you. Taking a travel of a distillery is another choice. Also you can visit a vineyard. This can be a more involved journey that includes wine mouth watering, scenery and special events.

Taking a horse-drawn carriage trip is another charming date thought. You can book a ride at your regional hotel or rental place.

If you are looking for some outdoor activities, consider kayaking. Most areas own boat accommodations. You can package your trip in accordance to your level of skill.

A nice location to explore is mostly a botanical lawn. They have exquisite landscapes, various plants and flowers, and therefore are a wonderful environment for a affectionate outing.

There are many other fun activities to do with your significant other. Whether you are traveling or living in the area, you are able to explore the neighborhood, go shopping, uptownbrides.com/brazilian-brides/ and experience a number of different actions.

Make a container https://www.ourrelationship.com/making-it-work-7-things-that-are-more-important-than-love-in-relationships/ list of things you might like to do. You can make this kind of list based on your town, your tastes, or in season events. Once you’ve finished your list, you can take pictures of all of the things you’ve done.

Share →

Leave a Reply