Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

You’ve finally venezuela mail order brides accomplished someone you happen to be interested in and are ready to get acquainted with them more. The first particular date can be a little nerve-wracking, nonetheless there are plenty of entertaining, unique options that will make that even more enjoyable for you both.

1 . Animal Shelter: Jogging Some of Their Puppies

If you’re not scared of dogs, making a stop in a local puppy shelter can easily be considered a great way to bond along with your date while also learning more of their passion meant for animals. Plus, you could be able to choose a new addition for yourself!

2 . Speakeasy: Craft Tropical drink Tastings

If your partner is normally a fan of beer, a date to a speakeasy is an excellent choice. https://stylecaster.com/beauty/perfect-woman/ Not merely is the ambiance romantic, nonetheless both you and your time frame can learn about the ingredients used to create the beverages that youre sampling alongside one another.

3 or more. Sports Game: Watching a sport you love with your partner is always the for first dates. This allows one to talk about the sport, share your opinions on it, and find out if you have related passions.

four. Food Tour: Eating dinner out in different restaurants is a great approach to keep the conversation heading and get to be aware of your partner better. Pick a few places you imagine your date might enjoy and order party foods, dinner, and treat at each location.

https://media-manager.starsinsider.com/1280/na_5e553db71e5b3.jpg

five. Museum or Particular Exhibit: Looking towards a nearby museum is a fantastic first time frame idea if you both like the arts. A lot more unique the museum or special showcase is, the more interesting it will be for everyone and your night out to talk about.

Share →

Leave a Reply