Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re a male who is considering meeting your future wife over the internet, there are a few things you need to know upto a woman’s persona. You’ll also ought to avoid ladies who are not interested in you.

Steer clear of women who aren’t attracted to you

When conference a woman on the web, it is very important https://mailorderbridecomparison.com/reviews/find-asian-beauty-website/ to live up too her, also to be the kind of person she merits. Women have got a natural inclination to be attracted to men whom show strength, directness, and decisiveness. They are qualities that happen to be traditionally masculine. They might also be even more attracted to a person who shows a sense of satisfaction in himself, and a readiness to take command.

However , not necessarily always simple to find the right woman. Some women of all ages may not be deeply in love with you, or might have a sexual involvement in someone else. In addition , a lot of women could tell you that they will be not looking forward to a romantic relationship. You may even listen to things like, “I’m not a good person for you, inches or “I’m not the suitable person for you. inches And, should you be not in love with someone, you most likely won’t wish to consider them on.

Share →

Leave a Reply