Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Being a better spouse emotionally involves understanding your partner, bringing action to fulfill her requires, and making a healthy relationship. Emotional intelligence is known as a skill that could be taught and developed, which is an important component to repairing or healing your romance.

1 ) Listen, distinguish her emotions and answer with closeness.

If your wife is mad or furious, the first thing you need to do is take note of what she is saying and what she’s feeling. Battle the urge to immediately give her a solution or perhaps strategy for fixing her issue. Instead, pay attention to how your woman is definitely breathing and talking, and what her emotion feels like at this time she is posting.

2 . Know her emotions and treat her with value

When a husband fails to recognise his wife’s emotions, he is more likely to take on her role of mental labor inside the marriage. He might be more hostile with her or try to generate her feel bad about a thing she would wrong, which will only create resentment and cause problems down the road.

3. Become self-aware of your own emotions and understand how to handle them within an appropriate approach when they are prompted by a circumstances in the romantic relationship.

Oftentimes, men could get upset or perhaps furious when ever his better half asks him to renovate a sticky spot on the floor. He gets so distressed that he forgets to think about just how his partner might be feeling when your lady tells him that she is not really pleased with the fact that carpet appears.

5. Be patient with the partner more frequently.

When you are able to practice patience that you really need life, it becomes much easier to be relax and wait for an perfect time to express your opinion about something. This is also true if you are struggling to communicate with your companion.

a few. Share your vulnerabilities with the partner usually.

It can be intimidating to share your deepest thoughts and feelings, nevertheless doing so can easily strengthen your marital life by building trust and demonstrating that you’re open to discovering new ways to connect with your spouse.

6. Be helpful throughout the house.

Research has found that assisting your wife https://mytopbrides.net/russianbeautydate/ with tasks around the house can boost her mood and increase her intimacy https://philcomission.com/2022/01/31/10840 with you. Are more helpful with household duties such as cleaning the kitchen, making dining, or choosing up groceries.

7. Be described as a supportive spouse in the bedroom and on the phone.

To be a supportive partner is one of the most crucial aspects of being a good husband, and he can try this by showing his support and reassurance to his wife. They can offer a kind expression or an encouraging smile when jane is under-going a difficult period, and he can also let her know how very much he likes you her once she demands it many.

Learning to be a better husband psychologically can take operate and period. But when you make the effort to genuinely choose your wife the #1 thing in your life, your relationship will begin to flourish.

Share →

Leave a Reply