Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re buying a virtual info room to use, there are a lot of choices https://vendaria.net/blockchain-technology/ available. You should also absorb the rates and features. Some suppliers have a per-user style, while others have a user-based cost structure.

The very best data room solutions are created to meet the requirements of a selection of businesses. They may be easy to use and gives security and convenience. These kinds of solutions also are available at a good selling price.

SecureDocs is certainly an inexpensive and straightforward solution. It allows users to track, put watermarks to, and control their private data. This kind of software also provides an taxation trail reporting feature. With its customizable NDA, users can control their files and possess the freedom to share their go with others.

beliefs Virtual Info Room is another solution designed for secure effort. This is a popular installer among large corporations and banks. Numerous companies have tried out iDeals, and it has been examined by law firms and investment bankers.

Fordata is another specialist that offers large uploads and management of confidential conversation. Its multi-user capability can make it a reliable option for any size business.

Firmex is another info room carrier that provides a variety of features. It offers a great intuitive graphical user interface, DRM, and dashboards. The organization has more than 140, 1000 customers throughout 100 countries.

Dropbox is among the pioneers inside the cloud. The service offers a simple drag and drop uploading method. In addition , it offers an Office 365 integration.

Share →

Leave a Reply