Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are looking for the partner, then you may want to try some of listen to this podcast the very best dating sites about. You can also search for somebody online, because it’s a relatively recent way in order to meet people. But what are some of the best ones?

FriendFinder

FriendFinder is a fantastic dating internet site that features or even a blend of social networking and dating features. The website possesses over two million participants, making it one of the largest online dating sites communities. It is user-friendly interface makes it easy to sign up and begin meeting various other singles.

During registration, FriendFinder asks you to provide basic data such as your email address, brand, location, and marital position. In addition , it gives you the choice to incorporate a picture to your profile.

OkCupid

OkCupid is among the leading internet dating services in the usa. It offers a modern and contemporary approach to matchmaking. Since 2004, it includes helped a large number of couples find love.

OkCupid has a solid focus on cultural justice and variety. The website motivates users to talk about their values and beliefs with their complements.

Aside from the traditional questions old, gender, and sexual positioning, OkCupid also demands about hobbies, music, and television. This information helps users decide if they need to contact one another.

Zoosk

Zoosk is one of the most popular online dating services sites in the world. With over theri forties million subscribers, it’s a great place to meet regional singles. It provides traditional online dating services tools, along with some of its own particular features.

You can join designed for free or find the money for a subscription. Once you sign up, you are able to create a profile, send mail messages, and browse the web page. In addition to finding potential suits, you can also chat with other users so, who are via the internet right now.

EliteSingles

Elite True romance is a online dating site that may be dedicated to true romance looking for long term relationships. The site uses a Big Five nature model and an specific questionnaire to enhance users.

The first thing you need to do is create a merchant account. After applying, you will be caused to take the Elite Lonely women personality check. This test out is designed by psychologists to determine your personality. The responses are compared to other members to evaluate your suitability level. You can watch the outcomes of the test in your profile.

Happn

Happn can be described as social networking services that matches users with people they’ve met inside the earlier. Unlike Tinder, it’s based on a geo-targeted algorithm. This makes it a better fit for people who live in larger places.

The application is available in both Google android and iOS. Users can easily sign up employing their Facebook or myspace account. It could free to download and work with. In addition to seeing, Happn may be used to find other folks with distributed interests. You can also search for mixers.

Reddit R4R

If you are looking for a no cost dating site that doesn’t require an forward investment, Reddit R4R could be your best bet. With over 507, 000 users and hundreds of listings daily, Reddit has no shortage of people searching for everyday sex.

Nevertheless , there are some disadvantages. The main problem is the quantity of competition that will put a damper on your probability of finding a suitable match. As well, meeting someone via a subreddit could present safety dangers.

Fortunately, there are numerous of free Reddit subreddits specializing in dating, many of which are more trustworthy than others. For instance, Dirtyr4r is one of the many popular hookup communities over the internet. It’s also exactly where you’ll find sexual singles from around the world.

In search of

When it comes to searching for the best internet dating sites, there are many alternatives out there. Several sites happen to be meant for casual seeing, while others are created to help you find a long-term romance. It can be difficult to decide what to look for. There are also free and paid versions of several sites, so you may want to consider using a few when you begin.

The best online dating sites are the ones that make you feel at ease. They also provide comfort, like looking at matches from the comfort of your own home. Many present daily tips for eligible matches.

Jdate

Jdate is mostly a dating internet site that is targeted toward the Jewish community. Its mission is to give you a safe and secure internet environment designed for members. The website offers basic safety tips and a FAQ. In addition, it features content about how to use the site safely, and also relationship advice.

Deciding on Jdate is not hard. You may create a free account using your current email address or through Facebook. Users must upload at least one photo. Once you’ve designed your account, you can begin surfing around other members.

Share →

Leave a Reply