Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Board assembly minutes can be a key area of the governance process. They should be accurate and detailed so the organization may maintain visibility about their gatherings. They need to also be possible for members to learn to read.

The right harmony of feature and brevity is essential to keep them useful for future research. This is because it will help future table members to contribute to the discussions whenever they know what happened with the meeting.

In addition , they are extremely important to provide a complete record belonging to the meeting for virtually any legal research. The short minutes should be a fully accurate profile of what happened and whom did what.

Minutes should include disclosure of the majorité that was present and any suitable procedural matters. These types of will help if there is also a need for a court in an attempt to establish the legality of certain actions or decisions.

A clear agenda should be offered to the customers of the table in advance of the meeting. This will help to them make questions and discuss subject areas that may be appealing to these people.

The schedule should also include a list of any documents that really must be discussed or perhaps reviewed throughout the meeting. These types of should be listed in an buy that makes all of them easier to assessment.

Declarations of www.devobits.com/tips-for-safe-digital-meetings/ directors’ interests ought to be included in the short minutes as well. This is certainly to protect the company and its shareholders from virtually any conflicts appealing that may come up during the decision-making process.

Share →

Leave a Reply