Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Among the most primary geopolitical connections in Asia is the Usa and Chinese suppliers. Both countries have been powerfulk actors in their own regions and are crucial for you to stability in the Western Pacific cycles and Indian Ocean. Nevertheless , their interactions are designed by operations beyond Asia. They are at the moment engaged in a series of conflicts in the South Cina Sea that can lead to immediate confrontation between them. The relationship between the two superb powers has also hot cambodian women recently been affected by several security concerns in Asia. This includes the North Korean language nuclear issue, which is positioned in North Asia, and a conflict above territorial promises in the South China Marine. In addition , you will find ongoing tensions with Pakistan and India.

The us is a major military acting professional in Asia. It preserves significant army occurrence in the region and has a quantity of treaty alliances. It also features two key ongoing defense-related initiatives: the Pacific Prevention Initiative (PDI), which improves U. S i9000. military occurrence in the region, as well as the Maritime Reliability Initiative, which is designed to strengthen U. S. partners’ security capacity.

In addition to the US-China relationship, different key zwischenstaatlich relationships in Asia consist of those between India and China, along with between Japan and India. Both countries are responding to China’s developing military ability and are important to stability in the Western Pacific and American indian Ocean. A number of other important zwischenstaatlich partnerships in Asia consist of Indonesia and Vietnam. You can also get numerous trade deals among Parts of asia. However , these relationships might not have a significant financial architecture.

A lot of states in Asia possess nuclear weapons, including Cina, India, and Pakistan. This complicates the skills of Asia’s security engineering to address these changes. In addition, there are unresolved territorial issues in Asia that can complicate the skills of the U. S. to relocate forces within the region.

China and Japan are key potential rivals to the US’s leadership in the area. In addition , there is a growing anxiety between Chinese suppliers and other challenging parties inside the South China Sea. This may lead to direct conflict among China as well as the United States. There’s also a growing risk of elemental weapons via North Korea. Both suggests are going after nuclear courses, and the United States can be pursuing a strategy of “nonproliferation. ”

Additionally, there are a number of scaled-down countries that are responding to China’s rise. Nevertheless , there is not however a single regional standard that the militaries of these countries aspire. Moreover, financial considerations and native threat perceptions also effect the features of these countries.

Asia is known as a complex tactical environment, with numerous political relationships and a wide range of functions. The United States retains significant armed forces presence in Asia, and has a volume of treaty forces. The Usa States’ standing in the Developed Pacific uses alliances with Australia, Japan, and the Thailand, as well as with New Zealand. These alliances are supplemented by close security interactions with Thailand and New Zealand. The United States’ position in Southeast Asia is also changing, particularly with Vietnam. However , you may still find unresolved historic issues that could confuse the relationship involving the U. T. and Southeast Asian countries.

https://images.pexels.com/photos/1116299/pexels-photo-1116299.jpeg

Share →

Leave a Reply