Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Android malware can be very irritating to have on your phone. They will slow down the device and can stop it from doing work properly. The good news is, it is possible to clear out them.

The first thing to removing an Android malware is to discover the apps that are producing the problem. You’ll want to use a reputable antivirus application to scan the phone and take out any malware.

Rebooting your phone in safe method is another way to clean out harmful software. Restarting your telephone in secure mode displays a “Safe Mode” watermark on the display. Once you’ve known to be the culprit, you could start erasing it.

If your Android device is infected with adware, you can regain control over your surfing around by clarifying your browser’s cache. This will get rid of the pop-ups and diverts that can cause your system to run little by little.

You can also reset your cellphone to oe settings. This will likely delete every apps and data. Performing a factory reset is the last resort, while. If you do ought to restore your Android unit, be sure to back up https://zeroenergytinyhouse.com/the-best-antivirus-for-macs your data in advance.

It’s a good idea to setup an anti-virus app on your own device, specifically if you plan on using it a lot. If you, you’ll be kept vulnerable to long term threats.

Recharging options a good idea to possess your data copied regularly. You can utilize a service including Google Drive, Dropbox, or perhaps Evernote to store files over a cloud-based storage area service.

Share →

Leave a Reply