Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Anal making love can be a pleasurable experience, but it needs careful preparation. You can prevent injuries, decrease pain, and enjoy the pleasure even more by doing a bit of prep operate before you have your session.

https://live.staticflickr.com/3847/14156518700_39fd6dac39_b.jpg

In order to be prepared for anal sex, you must practice some of the following:

1st, clean the trou. Try using unscented baby baby wipes to clean off any kind of loose epidermis. Wash them you will be using to get rid of any residue.

Second, lubricate the anal having a non-toxic lubricant. Silicone-based lubricants are ideally suited. You can also make use of coconut petroleum. This helps rest the muscles in the anus and will reduce soreness.

Third, you must wash your hands before you touch the anus. The anus is actually a porous pin that is packed with nerve endings. A dried up anus is likely to tear during anal sex.

Following, get your partner ready. Request his or her consent and talk about how you may communicate on your sex. Also, make sure you equally set anticipations about the intensity and depth of the play.

Finally, prepare for anal making love by using condoms. Wearing condoms will https://bestadulthookup.com/mixxxer-review/ help take care of you against urinary tract infections, which https://www.fodors.com/news/photos/unique-wedding-traditions can occur during anal sex. If you’re journeying North on the border, swap out your condoms before you leave.

Learning how to prepare for anal sex could be a lot of fun. It’s a great way to enjoy new sensations and connect to your partner. But , it is also painful, so it’s crucial that you take the time to be comfortable with the partner.

Share →

Leave a Reply