Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are a man looking to night out a Latin woman, you may have come for the right place. Follow this advice to help you get one of the most out of the experience.

First, try to speak Spanish. You may also want to consider learning a few phrases. Some women are more receptive into a man exactly who speaks the language, and you will a new lot with regards to your prospective girl while making the effort.

Second, do not afraid to request money. Many Latin girls are on a budget, therefore a little extra cash can be a long way. This is also true should you live in a rustic where the money definitely worth much, like Perú.

Also, if you can afford it, get yourself a nice meal and a few refreshments. Latin women of all ages happen to be big fans of wine beverage and beer. They’re likewise guatemalan women incredibly into dance, and you may find that a night out on the town is certainly an enjoyable experience.

If you want to impress the potential girl, do some exploration before you hit the club. There are numerous things should be aware of, and quite a few of them are very well known. One of the best ways to get this done is to learn about the community culture and customs. Another option is to just be polite and possess up on period. Fortunately, many Latin American countries happen to be cheaper than most spots in the U. S.

Finally, need not a dummy. Women will be a lot more sensitive than you think. It’s important to be kind to all of them and not destabilize your relationship when you are too impressive. https://www.quora.com/How-long-should-I-wait-before-asking-someone-out-on-online-dating When ever dating a Latina, make certain to focus on her body gestures and avoid the standard mishaps.

http://www.singleblackmale.org/wp-content/uploads/2012/01/couple-in-bed.jpg

The above mentioned hints will make your dating encounter a more nice an individual. Keep in mind that your girlfriend will be more interested in a person who can provide her some thing meaningful, whether it’s a long lasting determination or just a genial banter. The girl may not be while picky as you are, but your lady does need someone who is intelligent and capable. As a result, it’s important to be described as a gentleman.

Last but not least, learn a few witty comments about her nation. While you’re at it, try to make your lady feel like she is the middle of your market. Whether it’s a family meal or a informal date, it is advisable to make her feel as though this girl can depend on you to become now there for her.

Finally, figure out how to make a good first sight. A well-dressed man having a genuine laugh can start a lot to win over a hesitant girl. For instance , if you can’t find the money for to have her buy dinner, you can simply order her an appetizer or maybe a drink.

Of course , if you really want to day a Latina girl, you must be a lot more than just a good looking dude. That’s why it can essential to choose your first few occassions count.

Share →

Leave a Reply