Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Many persons aren’t sure how to repair a relationship. But the response doesn’t have as being a painful knowledge. Here are some actions you can take to start repairing the damage.

You must first consider for what reason you and your lover are having problems. For example , if you are the handling type, slovakia dating site you may be dropping bad vibes onto your lover. It might not seem like a problem when you are in the course of it, however it will ultimately catch up with you.

https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/10/28/9/150920406714291310.jpg

The ultimate way to get your partner to understand you is to inform them how you feel. This allows them to recognize that you continue to be there in their eyes.

Another good thought is to make a note of a list of the things which you enjoyed about your partner. This is a good thought because it will let you focus on the favorable times.

Lastly, you should take some time to talk about your feelings. Not only will certainly this get you your spouse-to-be’s perspective, it will also help you know what is absent in your marriage.

Although you may wish to try to repair a destroyed relationship, it is necessary to be sure that your partner is in the best position to complete the task. If your partner can be not willing to do anything for you, then you certainly won’t be competent to fix it.

Using a instrument like Emotionally Concentrated Therapy with regards to Couples (EFTC) can help you as well as your partner cure, https://morningconsult.com/2021/02/11/online-dating-stigma-amid-pandemic/ repair, and reunite. EFTC is located to the science of attachment, which is important to relationships.

Share →

Leave a Reply