Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A successful marriage is because a couple’s ability to make healthy interpersonal practices that promote the growth of love. It will require them to remain on the same page throughout unique stages of life, allowing for a more powerful my and increased understanding of the other.

The qualities of any good relationship are not difficult to get, but they could be challenging to maintain. Some couples get into marriage with the very best of intentions and find themselves unable to keep their very own relationship moving in the face area of parenting, juggling other commitments and other demands individual time.

1 . They will respect your beliefs and values

Developing a mutual esteem for your spouse-to-be’s core principles is a necessary quality in a marriage, and is also a great way to demonstrate that you both have a strong commitment https://4-russianbride.com/ on your partner. Whether you and your spouse write about the same religious beliefs, have a similar sex personal preferences or are just compatible in other ways, you’ll need to be able to speak your shared values and beliefs evidently.

installment payments on your They assist you to evolve to a better adaptation of your self

A good relationship spouse will motivate and support you in your efforts as the best you can be. They must help you grow into a much more mature and rounded person, and they will concern you to improve in every single area of your daily life.

2. They trust you, and you trust all of them

A long-lasting relationship needs two people who feel comfortable communicating freely with one another, without anxiety about being judged. Happy couples speak to one another with no hedging, stonewalling, or perhaps hiding at the rear of their thoughts.

some. They esteem you, and also you respect all of them

The most important idea a good marital relationship partner can carry out is to esteem you, and you should reciprocate by doing the same in their eyes. You should be sincere of your partner’s emotions and values, and you should also try to figure out the ways in which they could have been impacted by their members of the family or contemporary culture at large.

5. They are really willing to produce compromises

A good marriage partner is willing to talk with their partner within a mutually useful manner. They can be not worried to say their flaws or mistakes, and they will not keep back from writing their worries or producing honest compromises to stay in their spouse happy.

6. They can be patient and sort

A good marital relationship partner can be willing to take time to understand their particular partner’s point of view. They are also able to be patient with their partner’s problems and defects, and https://blog.silviasaint.com/2020/02/18/email-order-wedding-brides-cost/ are willing to always be empathetic when they have to deal with agonizing issues that arise in the relationship.

7. They may be happy inside their marriage

An effective marriage can be described as positive and enlightening one, where the two lovers are content utilized to together. This kind of happens because they understand they are enjoyed, and they find out their romance will be a durable one.

There are many additional aspects into a successful marital relationship, but the above 15 characteristics are a few of the most important designed for maintaining a solid bond and relationship along with your partner. They also are helpful for steering clear of the many difficulties that can arise when planning to sustain a romantic relationship.

Share →

Leave a Reply