Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re interested in dating an european woman, it is important to understand the nuances of her culture. This is to avoid misunderstandings and awkward situations later on within your relationship.

Initially Dates Will be Old-Fashioned and Chivalrous

Russian men are expected to treat all their dates like they might their own sisters or girlfriends. They will bring flowers, expensive gifts and a lot of attention, and they are sure to impress her with their manners.

They are going to take their a chance to prepare for the date, and it’s a good idea to dress up a bit as well. It’s also traditional to hot russian girls meet within a public place, such as a coffeehouse or a cafe, and get acquainted with her.

Not like in America, just where ladies commonly associated with first progress and ask their very own men on dates, Russians like men to adopt the lead in this respect. This is certainly to show their interest and commitment to a relationship, and the new good idea for a man to follow along with through with the preliminary offer.

Sex Is not a Taboo in Russian Romanceculture

Even though it isn’t viewed as taboo to be passionate with a Russian girl after the 1st date, she’ll expect you to prove the commitment and trust. It means that you should plan your future date carefully, and she will be more required to believe in the future plans https://www.bonobology.com/best-ice-breaker-questions-dating/ if you display a strong dedication to her and her spouse and children.

https://mylatinabride.com/wp-content/uploads/2020/04/mylatinabride15.jpg

She will also want to spend time with her parents and siblings, and will be pleased to have a long-term marriage with you whenever they agree with it.

Share →

Leave a Reply