Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The marriage qualification procedure is a crucial part of obtaining https://europeanbrides.net wedded in any region. It helps you get your name evolved legally and put in a spouse on your insurance plan. That will also help you travel and leisure abroad over a spouse visa and lay claim life insurance or bank remains in the event of the partner’s death.

The application form procedure is online and could be completed on the county clerk’s office. Job seekers must submit a valid IDENTIFICATION to check identity and residence ahead of the license is normally issued.

Following your application is approved, you will receive the certificate by mail or perhaps pick it up yourself. This process often takes a few weeks to complete, but it can take much longer in some states.

Obtain a professional duplicate of your marital life certificate at the time you apply for the license and become sure to keep it in file for the reason that proof of your marriage. You’ll require this to apply for a last brand change or add a significant other to your home or employer-sponsored insurance coverage.

If you’ve never been betrothed before, you will need to enroll in a premarital education course. The course will cover the laws governing marriage in your state, as well as ways to have a happy and good marriage.

You’ll also learn about how to create a relationship together with your future spouse, how to interact with each other as a workforce and how to always be there for each additional in tough times. Some classes are free, and others might charge a tiny fee.

A marriage organization is a place where you can find your personal someone and generate a serious commitment to them. They offer services which include helping you locate a suitable meet, helping http://joaquinmarcelo.es/tiny-wedding-guidelines-to-make-your-second-marriages-success you with the dating procedure, matching you with people who also are interested in your unique interests, and providing suggestions and support to make your dreams become a reality.

These kinds of agencies are for people who are devoted to building a permanent, happy and healthy relationship and are willing to work hard to make this happen. They likewise have strict guidelines about what you may and are unable to perform during your dating phase till you decide to marry.

In contrast to online dating providers, online dating applications and other identical online sites, marital relationship agencies have got very stringent rules regarding how their clients use the product and what they can and cannot do through the courting process. These guidelines are designed to keep the focus of the relationship on the cardiovascular, rather than the physique, which in turn permits couples to make deeper emotional, mental and spiritual provides that lead to long-lasting and happier romances.

Besides the strict guidelines limiting physical contact during the courting period, many marriage agencies provide support and support on how to get your best partner and also to be presently there for each other in tough times. This really is an important part of the procedure and is one of the reasons that people conclude staying with the partners for a long time to arrive.

Share →

Leave a Reply