Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The benefits of simply being a sugar baby are many and varied. This kind of lifestyle can be very lucrative, and it can assist you to build a successful career. Yet just before you hop into this kind of lifestyle, you should think about all the pros and cons to ensure it is best for your family.

One of the biggest advantages is the fact you can travelling the world without money out of your own hand! This is an advantage that a lot of women of all ages seek out as soon as they become sugar babies.

Great thing about this life-style is that you don’t have to place yourself throughout the rigors of an traditional partnership. You can have the freedom to go on days, spend time with friends and enjoy life without the obligations that come with a normal relationship.

This can be a big offer for some ladies, especially those who do not have the financial means to travelling the world or spend time with close friends on their own. A sugar daddy will pay for your flights and provide you with all the entertainment of a typical marriage even though still allowing you to travel and make friends.

Also you can learn a lot from the sugar daddy and get a possibility to learn what it’s choose to be successful in company. This is often a big help if you’re an hardworking junior college student or someone who is intending to start their particular business.

Being a sweets baby can be a entertaining way to fulfill people by all over the world and get a preference of what it is like to become rich and famous! You may continue exotic trips, stay in beautiful accommodations and have a lot of really good gender while not having to bother about paying for them your self.

Having multiple sugar daddies is also a great good thing about being a glucose baby as you can get paid more regularly by every single one, which will help you save up for the future and support your lifestyle. This kind of can be quite a good thing for ladies who all are looking to get out of debt, yet it’s extremely important to remember that you shouldn’t allow these romantic relationships get too serious or possibly a sugar daddy can end up getting to be possessive and jealous over your other sugars babies.

A lot of sugar daddy’s are skilled in love-making and can without difficulty handle anything fantasies you may have. They really know what they’re undertaking, so you will be able to incorporate some real fun and a good sexual life.

Some sugars daddies is going to end up being very lucrative and give you gifts including designer apparel, expensive sneakers, jewelry and other items of high class. That is something that can never always be said in regards to a regular person, http://solbackadaghem.se/2020/04/03/the-sugar-babies-guide/ and it is a big and also for being a sugar baby.

You could have a healthy https://millionairesdating.org lifestyle being a sugar baby because you don’t have to worry about your health and have enough money the best amounts in the world. You can also be sure that you’re obtaining the best quality of food and a lot of the perfect time to enjoy yourself and your hobbies!

Share →

Leave a Reply