Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Board assembly software helps directors and executives work efficiently. It also keeps track of all important documents and info. It makes it easy to find and share with other associates.

The best aboard portals own a central location in the cloud for all the relevant info and paperwork. This allows board members to access these people without mailing the business team or using their mobile phones to find them.

They also lessen preparation moment for meetings, just like preparing agendas and a matter of minutes. They can be custom-made to meet the actual needs of each board affiliate and the enterprise.

Moreover, this method allows directors to manage committees, request votes, conduct surveys and ask to get feedback. This helps them help to make informed decisions and avoid problems.

They can become accessed from any pc or smart phone. This is perfect for meetings which might be held outside of the office.

Additionally , the system also contains polls to get decision making. These types of polls help out with tracking progress and deciding the right direction for the future.

Besides this, it will be possible to send the finalized a few minutes to those who had been absent in the meeting in a single simply click. This ensures browse around these guys that everyone mixed up in discussion is definitely kept recent and on a similar page.

It is essential to choose a instrument that offers a user-friendly user interface and superb customer support. This will produce it better to learn how to make use of the platform. It may also offer a secure and secure environment just for sensitive materials.

Share →

Leave a Reply