Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

There are many types of online his comment is here romantic relationships. You can have a virtual romance with an individual in the real-world or having a person that you have for no reason met in real life. The best part of a online relationship is the fact you can connect with different people, experience different emotions, and learn even more about yourself.

Internet dating

Online dating has changed into a popular method to meet people. It allows you to connect with somebody in just a couple of seconds. You can discussion online, by means of your computer or on a mobile phone device.

Internet dating can lead to physical interactions and in-person times. A number of people have discovered that the knowledge of courtship is certainly profoundly physical. Others experience found they own met all their spouse with an online dating site.

Although it can be an effective way to find take pleasure in, there are also a large number of problems connected with online dating. In fact , a recent study has revealed that a large percentage of people have been exposed to harassment.

Some sites have been reproached of applying fake background. Others have charged individuals fraudulent plastic card fees.

Networking communities

Social media sites is really an excellent method to build online relationships. They allow users to connect with people who talk about their passions. In addition , they can also assistance to boost assortment.

Online relationships can help ease the social anxieties of people who happen to be shy or perhaps apprehensive about face-to-face interactions. Yet , it can be difficult to find a balance between internet interaction and face-to-face contact.

Some experts believe that social media will help build healthful relationships, whilst others argue that electronic relationships are less meaningful. Many people consider them trivial.

Proponents of social networking websites believe they will encourage individuals to get to know one another on an specific basis and to interact more often with family and friends. Moreover, online communities can help you foster testing altruism and social transform.

Appearing as another person

One of my personal favorite pastimes is definitely reading the profiles of fellow net denizens. It’s rather a lonely activity, especially when you are on the clock, but it does wonders to your sanity. The most gratifying matter about it is you will be between like minded geeks that will be more than happy to assist you if you are looking for a leg up on your competitors. There are a number of reasons why this may be the case, although let’s go to it, particularly, it is a zero brainer. Getting to know your neighbors can be a great way to disregard the dressers. This is not to mention the wide variety of benefits that could abound once you have established a great footing.

Downsides

In the modern world, people often turn to virtual relationships. They are often a great way to fulfill someone new without having to worry about a face-to-face assembly.

But , there are some down sides to applying these types of interactions. For instance, they don’t have similar feeling of hormone balance to get when you meet in person. As well, there’s the risk of cyber-attacks. You need to be wary of these types of dangers, especially if you are involved in an online relationship.

Aside from this, there’s also the likelihood of being considered advantage of. Persons can be questionable on the internet, and some could be rapists. Should you be going to maintain a online relationship, be sure you’re genuine about your desires. That will raise your chances of finding a match so, who matches the needs you have.

Share →

Leave a Reply