Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The function of the table is to support management along the way of handling and framing the company. This is done in close cooperation while using the CEO and general director. This is where the company’s eyesight, mission and goals are determined. In this way the board supports management in the http://www.herbboardroom.com/the-difference-between-governance-and-management major strategic functions and thus helps to strengthen the legitimacy of corporate electricity in the extensive societal context.

Typically, panels are structured to represent shareholders and owner/manager interests. In addition they provide oversight of business operations. The structure and responsibilities of a board happen to be determined by the bylaws. They arranged the number of members, how they happen to be selected and how frequently the mother board meets.

Company directors are responsible for the purpose of decisions impacting on more than one part of the organization, including mergers and purchases, share repurchase programs, filing dividends and setting compensation levels. Various boards organize around committees that give attention to specific functional responsibilities. For instance , the audit committee works with a company’s auditors while the payment committee oversees issues just like profit writing, bonuses and stock options meant for senior control.

It is crucial meant for boards to know the distinction between their functions and management’s responsibilities. Planks that routinely infringe after management’s position risk unsettling a construction designed to help both organizations achieve high-efficiency organizational success. When the plank and administration work together within a harmonious romantic relationship, they can focus on broader mission-focused activities whilst leaving everyday managerial responsibilities to management. This is what assists you to sustain the competitive benefit of value-added businesses.

Share →

Leave a Reply