Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Business and IT experience evolved in ways both small and big, and with the dawn https://addmy-sites.com/2021/12/21/choosing-a-career-in-technical-support of cloud processing, many companies are able to quickly roll out new services. Subsequently, businesses are rethinking their strategies in order to preserve a competitive edge. A well-executed cloud-first strategy can help businesses deliver that all-important THAT service with lightning accelerate.

In terms of technology, the sexiest and most powerful within the new type is definitely big data. Big info can be used to supercharge customer friendships and improve efficiency, which often translates into a better bottom line. It’s no surprise that companies just like Google, Microsoft company, and Amazon online are using these techniques to boost their business.

The same can be said of various other technological achievements, including the DevOps, a streamlined software program development model that merges the surgical treatments and advancement departments, thus restoring the delivery of software products. Other noteworthy examples include disaster recovery conditions that dual as adventures for tests code.

The main change to the business world since the early days of computing is that businesses are no longer in the dark when it comes to i . t. This has caused a expansion of start up firms that could compete with established players in the marketplace. Some businesses are able to stand up to the rigors of fixing management while some aren’t.

Although a lot of credit may be given to the innovations that have risen through the ashes, the fastest way to show the clients and customers that you are currently a cutting edge organization is to make certain you’re up to date on the latest technology.

Share →

Leave a Reply