Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

What to do in the event scammed online dating sites

If you are interested in a new person but aren’t sure if they happen to be legitimate, it may be best to steer clear of communication with them till you can verify their identification. Use a tool like Cultural Catfish or perhaps Google mexicancupid mexico image search to confirm all their identity prior to investing in any economical transactions with all of them.

Always be wary of overly embellishing intro to probiotics benefits emails or perhaps messages from strangers about online dating sites and mobile seeing apps. This type of introductory email can be a warning sign that you’re going to fall victim to a online con.

https://static.wixstatic.com/media/46ce38_1b45ed3cdf114bc286a4dd9bc7f4afdb~mv2.jpg/v1/fit/w_897,h_1000,al_c,q_80/file.png

Check that the seeing site you’re using comes with an excellent standing for basic safety, and consider installing antivirus program to protect against malwares. Also, keep your private information private and make sure youre using a great anonymous current email address or perhaps username when ever chatting with new matches.

Never send out money or buy gift cards to a potential spouse, even as something special. This is a prevalent way love scammers take benefit of people who are psychologically vulnerable and trying to find love.

Scammers often claim https://www.instagram.com/ulrikhund/?hl=en to be in military deployment, living in one other country or perhaps operating overseas after which ask for funds to travel to help you. They may likewise declare that border officials detained all of them and they want money to obtain released.

Scammers often make an effort to lure patients away from the internet dating app and onto a much more private funnel, like text messaging or email. The main objective is to cause you to be an accomplice in their funds laundering scheme. If you feel your online relationship is a scam, quit all conversation immediately and file a report with the internet dating app or website to met these people.

Share →

Leave a Reply