Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are considering getting a virtual data space, you’ll want to examine provider to meet your needs. Aside from guarding your confidential documents, a VDR could also save you as well as help you improve your offer process. Yet , there are plenty of services out there, hence choosing the right one could be tough.

If you are looking for a VDR that can provide a secure, user-friendly interface, consider iDeals. With an straightforward, customizable formula, you’ll be able to safely store, talk about and assessment business files. You can set up document sharing profiles for your team and customise the features to suit your needs. You will discover no extensions required, and you could use values on the two mobile and desktop. It offers endless document storage and support for more than 25 record formats.

If you’re looking for a method that’s versatile enough to accommodate a wide range of industries, consider eFileCabinet. This kind of document management platform can help you handle manual operations and is aimed toward smaller businesses. The woking platform also comes with several integrations and delivery modules.

For anyone who is looking for an online VDR specialist that’s https://dataroomagency.com/what-is-virtual-data-room-software/ a little more complex, you may want to make an effort Digify. This kind of VDR program can help you share and work together on docs in current. It is well suited for a wide range of functions, including lawsuits, audits and complex processes. It facilitates the most popular file formats and allows admins to set secureness presets with regards to users.

Share →

Leave a Reply