Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When it comes to car sex, there are numerous options. From your lap dance to the plow to the doggy, the right position can make for an extremely good experience. It also leaves rewarding sex memories.

First, you should consider the thickness https://travel.gc.ca/travelling/documents/marriage-overseas and depth of your rear chair. This https://tophookup.org/ will figure out how much space you have to work with. An individual want to be inundated into the back seat. For instance, if you’re large, you may find it hard to spoon your partner.

https://melanysguydlines.com/wp-content/uploads/2013/07/onlinedatingbest.jpg

Besides the girth of your seating, you should also consider the roof. If the car contains a high-end roofing, this might be described as a good place to perform a fancy car sex trick.

Another option should be to open opportunities to your car. That will allow one to lay on the front seating while continue to providing some privacy.

Another trick is to pull the top partner into the dash to add traction force. Doing so makes it simple to pull the bottom partner in.

One of the common sexual intercourse activities in a vehicle is dental masturbation. Utilizing a sex cushion will make this easy to do thus.

One of the best making love positions is normally sitting cross-legged in a car. This allows to get better power over your motions and more clitoral stimulation. Yet , this can be challenging to do within a smaller car.

Having the right sex toy will likely help. There is a wide variety of adult sex toys available.

Share →

Leave a Reply