Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re searching for00 a serious spouse and not necessarily interested in set-up or one-night stands, you’ll want to observe the best dating sites for relationship. These kinds of apps are known for their critical, long-term connections and have triggered thousands of couples finding appreciate.

where can i meet women

eHarmony: The most ancient of the seeing websites, this site is a great choice for all those looking for a more serious relationship. Very low reputation with regards to setting up long-term couples and claiming to have helped match around 4% of relationships in the U. S.

OkCupid: A free online dating website having a huge consumer foundation, OkCupid is a solid option for people seeking to meet people in their spot. It has a superior success rate and offers various features intended for both men and women.

Silver Available singles: This senior citizen dating software is devoted to seniors exactly who still want to find a romantic partner. Its individuality test provides members with quality matches who have identical interests and desired goals.

Friend Finder: This kind of free dating site https://www.winbetips.com/interracial-marriage-among-a-black-and-an-oriental is a social network, but it also includes a focus on creating romantic connections among people. Excellent large fitness center and suits all sexualities and sexes, making it a genial place to chat with people from all over the world.

Happn: This kind of proximity-based online dating app is perfect for those who prefer to meet someone nearby, although it’s also a sensible way to make fresh friends and expand the social circle. It will take into account the “proximity impact, ” which will signifies that when you live near a person, they can be likely to be even more receptive to you personally.

Share →

Leave a Reply