Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Internet brides are girls that are looking for their particular spouses through online services. These girls are eager to check out the world and choose a foreign husband. This can be a mutually beneficial romance.

Women who work with these best mail order bride service services will get a good match and have a chance of being qualified to meet a male who has the suitable personality. They also can get to be aware of men so, who are interested in a committed marriage. The advantages of using an international marital life agency are many.

It is possible to locate a marriage ceremony planner through these offerings. This can help you streamline the wedding planning process. You can also choose a location that will suit your needs and finances. Some sites even allow you to watch live video avenues of a rehearsal.

The services of an internet bride can help you save time and money. Which means that you can reduce your wedding costs without limiting on top quality.

A mail order bride service can offer you a lot of potential women to choose from. The profiles tend to be free. Yet , it is important that you state that the woman you are thinking about is sole before you commit to a relationship.

One of the primary disadvantages associated with an online romance is that you cannot find any physical get in touch with. Most girls usually are not used to it, and this can make it difficult for them to be comfortable. Utilizing a mail order star of the wedding is not just a bad thought, but it is most beneficial to be careful.

Share →

Leave a Reply