Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The sugar daddy sugar baby relationship http://quikstopme.com/producing-sugar-plans-online/ is a mutually beneficial, sometimes long-term, financial layout between a sugar daddy (an older gentleman with wealth) https://bestsugardaddy.net/ and a sugars baby (a younger woman). This agreement allows college students to get through school although providing your money they need to give their education loan debts.

There are a variety of reasons for a sugar daddy to seek out a glucose baby, however the most common types are for financial gain, lasting love, and mentorship. It’s really a rewarding experience, but it also moves some risks to get both parties involved.

Whether a sugardaddy or a sweets baby, it is necessary to know the basic fundamentals of this kind of dating. This way, you can prevent pitfalls and get the most away of your romance.

First of all, you should establish a group of clear desired goals for the marriage. These ought to include things like what you want out of your sugardaddy and the kind of relationship you need to have. Be honest with yourself as well as your sugar daddy with what you need out of the romantic relationship, and interact with each other to achieve the goals.

Make sure your expected values are decent, and that you will be open to thinking about changing all of them if needed. This will ensure that you are happy considering the end result.

The best first impression is vital to the achievement of a sugardaddy relationship. Meaning showing your sugar daddy how nice you are and treating him well through the entire process.

When assembly your sugar daddy just for the primary period, try to ask him a whole lot of concerns about his lifestyle and interests. This will help to you to evaluate his character and determine if perhaps he would be described as a good match for you.

In addition , you need to take note of his social websites occurrence, as this may give you a wise course of action of what style of person he can. Ideally, any sugar daddy ought to manage to post images of him with his family group and friends.

If he does not, make an effort to ask him to send you some pics of him self with friends. You may find these kinds of photos interesting and they will make it easier to judge if he is the right guy for you.

Another important element to remember is that you should never request your sugar daddy to save any money for you. This is often a huge risk, and you should definitely take that into account.

If perhaps he will ask for a great allowance, become tactful and polite, but make sure to answer problem with a apparent and confident declaration. You want him to comprehend that you are going to work hard for the money he gives you, nonetheless it is up to him to decide how much of it he wants to provide you with. This is the best way to ensure that both of you be happy with your new romantic relationship.

Share →

Leave a Reply