Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Stereotypes are all around all of us, and the Asian gals culture is not a exception. As an example, white guys call Cookware women “china dolls” and college students foreign brides are defined as “exotics” on the web. bride asia However, these stereotypes are perpetuated by social media and the multimedia. But it’s important to understand that there’s actually no justification to think insecure about being Asian.

best mail order bride

Stereotypes are the consequence of limited manifestation in the media. You will find few examples of Asian women of all ages being anything but the belief. If you are inside the media, you’re likely to see Hard anodized cookware women mainly because fierce, crafty, or submissive. While foreign brides these heroes may be worth remembering, they do not necessarily represent the entire spectrum of Asian women’s identities.

Asian girls in the United States sometimes experience the greatest cultural tensions. These types of tensions will be greatest in 1st generation women and less frequent among second-generation Asian women. These types of tensions usually diminish over time, while the family unit income accelerates and as the women gain more experience in america. As a result, a large number of Asian ladies feel undervalued in the workplace.

Asian women are generally more careful, but it doesn’t mean that they don’t have a sense of style. A few are trendy and follow european trends. Nonetheless most Hard anodized cookware women remain devoted to their particular native way of life. Even within a modern society, Cookware women happen to be family-oriented, and seek their parents’ acceptance for important decisions. In fact , many Asian women still live with the parents.

Share →

Leave a Reply