Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are planning on tying the knot, you’ll be wanting to be a well-informed fool. Engaged and getting married is no small feat. Because an involved couple, you have to be cognizant belonging to the following: what to expect from your fresh spouse, what to expect from your family group, what to expect from your friends and neighbors, and what to anticipate from Our god. You should also consider https://www.thepioneerwoman.com/home-lifestyle/g37824945/winter-date-ideas/ your finances and what you happen to be willing to sacrifice to get your foot in the door. It’s obvious that your future spouse will probably be your boss, and so make sure you https://married-dating.org/how-to-start-a-conversation-with-a-girl-online/ are on the ball could use one that even imagine asking for a raise. Your friends and family will certainly appreciate you taking the time to ensure your new other half is the best conceivable person meant for the job.

https://st3.depositphotos.com/10357306/15556/i/450/depositphotos_155565138-stock-photo-redhead-girl-with-a-bouquet.jpg

Share →

Leave a Reply