Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you carry out celebrity reports, you may be why is online dating not working for me familiar russian women personals other site while using hype that surrounds movie star interactions. There are some movie star couples who have survived over several decades and others who have hardly ever made it past 72 hours. While superstar love life is usually enjoyable, there are also a handful which might be outright devious.

Probably the most popular topics on the internet today is the most recent celebrity romance. Social media makes it easy for fans to see the edited variant of what these stars are approximately. But it is about the press to cover these associations rather and really. They must likewise respect the privacy these famous people.

The best celebrity romances are not basically the ones that have been called the best in Hollywood. These relationships will often be more complex than persons give them credit just for, and their success often relies how well their particular fan base acts. A couple that lasts are often less tested by the bustle of fame.

Probably the most popular relationships in the entertainment market is that of Beyonce and Jay-Z. The partnership has endured for over 20 years, and they have led a good career. In addition , they are parents to 3 children. Yet , their relationship has not been with no its pros and cons.

The star and Jay-Z have faced a variety of obstructions, including separations and cheating. However , they will still remain the ultimate few goals.

A further well-liked celebrity ambiance is that of Taylor Swift and Tom Hiddleston. Their romantic endeavors is rumored to have been a advertising stunt. However , it has been confirmed the fact that the pair were spotted with each other. As far as the media is concerned, the most exciting matter about their marriage is that they are dating.

Although many renowned couples happen to be fictionalized, you can also find many reputable relationships which have been cultivated over the years. Junk Parton and Carl Leader have been committed for over 50 years, and other lovers that have survived the test of time. Some of these couples have had children, while others contain remained solitary.

http://cdn2.next.co.uk/Common/Items/Default/Default/ItemImages/Search/224x336/L64012.jpg

Even https://nileswestnews.org/1425/west-word/top-10-ways-to-ask-a-girl-to-homecoming/ nonetheless some of these connections have lasted for years, some of them have been downright fraudulent. For example , the diamond of The star and Jay-Z was not the first of this category. Other stars have cast relationships for public relations purposes, in order to boost their particular ratings. Similarly, the “sponcon” wedding party of Computer chip Jonas and Priyanka Chopra included eight separate brand bargains.

While there are plenty of imitation celebrity interactions to the Internet, you will also find some which have been actually quite real. This kind of is really because they are often put on the front burner to have a movie or perhaps project look good. Several of the largest celebrity couples, including Tom Hanks and Rita Pat, have been married for thirty-four years. A great many other Hollywood couples contain remained in relationships for over forty years.

Regardless of whether a celebrity is hitched or in a relationship, their appreciate life is nonetheless an important issue of conversing. It is not only interesting, but it really is also crucial that you the public.

Share →

Leave a Reply