Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The very concept of sugar seeing and sugars daddies is certainly misogynistic and demeaning towards females. It produces the stereotype that women date men for their funds, youth and beauty, and undermines the identical rights of individuals.

This kind of stereotype can be dangerous for aiming sugar babies because it makes the impression that they ought to only be in romantic relationships with rich men. This can lead to financial challenges as well as to a wrecked lifestyle if perhaps they don’t meet their very own sugar daddy’s prospects.

Thankfully, sugar dating doesn’t necessarily adopt this same pathway, since it is often not really about funds and intimacy alone. A new study by sociologist Maren Scull, PhD, has acknowledged as being several different types of sugar human relationships.

1 . “Sugar prostitution” – a relationship in which the man pays for sex as the woman truly does nothing else but receive gift ideas and material benefits (e. g., high-priced coffee or tickets into a fancy dinner).

2 . “Compensated dating” – a romance where the gentleman provides an permitting for a variety of activities and events, without paying for nearly anything sexual.

2. “Compensated companionship” – a relationship where the person is more intertwined with the woman and she gets a monetary or material compensation for numerous activities and happenings, but would not receive anything sex.

4. “Sugar dating” – a relationship where the woman is definitely intertwined along with the man, acquiring an money on a regular basis or as necessary.

5. “Friendship with benefits” – a relationship in which the man facilitates the woman in her lifestyle, but does not provide sexual or other sexual benefits.

6. “Sugar friendship” : a romantic relationship where the man and the female have a good time, exchange their views regularly, support each other psychologically and economically, and have extended conversations.

several. “Sugar a friendly relationship with benefits” – a relationship in which both parties are friends and do not have any romantic circumstance, but one of them is fiscally supported by the other.

almost 8. “Pragmatic love” – a relationship in which the man would not provide any kind of sex, however the woman is normally financially maintained the different.

9. “Friendship with benefits” – in case the relationship involving the two is normally not severe, the baby could easily leave their very own sugar daddy and commence dating someone else.

10. “Sugar dating” – an ongoing marriage between the sugardaddy and the glucose baby.

Generally, a sugardaddy and a sugar baby stay along for years. A lot of them become long term friends, and so they share a similar goals.

Ultimately, all these content show that being a sweets baby is not only a great way to generate profits and find new friends, but the great chance to have a fun and rewarding life.

The only legitimate downside to glucose dating is that it’s really a lonely encounter for some sweets babies. This can happen if they’re https://library.adondevelopment.com/sweets-site-assessment unaware of the stereotypes that surround this kind of relationship and how to prevent them.

It’s really a https://www.narcity.com/toronto/11-reasons-you-should-be-happy-the-relationship-didnt-last extremely rewarding and exciting experience, what’s your price yet it’s essential to remember that sugar dating isn’t for everyone. You should always consider whether you’re prepared to be a sugar baby before beginning. It can be a good way to boost the confidence, but it may be also a incredibly risky romantic relationship, so it is very important to take some time to take into account the situation just before committing to this.

Share →

Leave a Reply