Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Single women for marital relationship

It’s almost impossible to spend time in our culture http://allmailorderbrides.com/ without listening to the concern of unmarried, single girls. Enough brilliant writers contain weighed in on the matter to fill up an anthology, and the issue is still essentially of the cultural discussions. Yet, even if well-intentioned, the text of support that single women listen to can be acessed down having a host of biases and prejudices that could put needless pressure about them.

For example , any time a woman says she’s certainly not interested in engaged and getting married, it’s often followed by “you should certainly, you know your clock is ticking” or perhaps “it would be best for your career. ” These types of comments are meant to support her get her method to the proper path, however they can leave her feeling defeated and discouraged.

Another prevalent theme is a idea that if a woman will not marry, she’s getting selfish and definitely will never find true pleasure. While there are numerous reasons why somebody chooses never to get married, the majority of of them have nothing to do with being self-centered.

In a latest survey, the moment asked to name their number-one main concern, only almost 8 percent of single females named locating a partner or husband as the most important thing inside their lives. The next most popular choice was establishing a good career and, at third place, financial security. In contrast, a full fifty percent of hitched women made a decision to list having children as their top priority.

Share →

Leave a Reply