Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When it comes to charming relationships, home sabotage is one of the worst foes. Not only does it ruin the relationship, it may hurt the mental and emotional wellness of your spouse.

Having low self esteem or an insecure attachment style can cause one to act out in manners that skade your romantic relationship. It can even lead to infidelity.

The truth is, there are numerous opening online dating lines types of self greek bride sabotage. Some are more totally obvious than others. You may be do it yourself sabotaging your relationship because you are afraid of commitment. This is a great reason to seek professional help to get your brain and your physique in stability.

An example of https://www.wikihow.com/How-Long-to-Wait-to-Meet-Someone-You-Met-Online the most frequent forms of self applied sabotage is definitely gaslighting. That’s where a person works on the deceptive strategy to manipulate the partner into believing that they can be acting within their welfare. They can likewise manipulate you to make values or beliefs.

http://cdn.sheknows.com/articles/2013/01/romantic-couple-valentines-day-gift-horiz.jpg

For example , you could be convinced that your lover’s actions happen to be out of character. This could lead to infidelity and bitterness. In addition , envy can be a sabotaging trait.

The most important thing to keep in mind is to be genuine with yourself. For anyone who is not sure the actual best practice is, question your partner. He or she can tell you what you should do to avoid potential problems.

When it comes to love and relationships, choosing wise to get a short break. Nevertheless , you should never overlook it too long. Rather, find a way for making it operate.

Share →

Leave a Reply