Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

In Russian federation, a wedding marriage ceremony is a special day. The entire family is invited to the event. This is certainly a special event of love and new life. There are plenty of traditional rituals and merry competitions. These are just some of the many Russian marriage traditions. They are simply still followed by families in some neighborhoods.

The first portion of the traditional Russian Orthodox ceremony is the betrothal. At the moment, the clergyman will hope and give the few the benefit. During the blessing, the couple will hold a lighted candle. It really is a symbol of purity and innocence.

The second part of the traditional ceremony is normally crowning. When the groom views the new bride, he must do something to show her that he loves her. He could be asked to sing or resolve a question. In the event that he falls flat the test, he or she must pay an amount. The price can be quite a dowry or check.

The second portion of the traditional Russian feast day is the crowning. The bride and groom might stand on the cloth and the head of your family will end up being the first person to stand. Those who take those largest mouthful will be thought about the head of the household.

Traditionally, the marriage service lasted many days. It was a very important holiday for the whole family members, as it was a method to celebrate a new life jointly. The majority of marriages were held in the planting season and in the semester, when areas were prepared. Weddings were also held in winter, when ever preparations intended for the new working time of year had not started yet.

Besides the standard wedding ceremony, a major feast will be served to guests. Various newlyweds will take a tour on the city in a limo. Some might also visit traditional sites. Other folks can opt for sail boat rentals or horses carriages.

Another classic Russian wedding party custom is the ransom. The bride’s family must pay the groom a ransom in the event the bride can be taken away by her close friends. Grooms need to https://vikramagnihotri.com/archives/11811 then simply do whatever it takes to get the new bride back. Occasionally the purchase price will be in a big shock qualification, or the bridegroom might be asked to boogie or perform riddle.

A Russian marital life tradition that requires a child is a gifting of https://rusbrides.net/how-much-does-a-russian-bride-cost/ a basketball baskeball hoop. For a woman, this may be a glowing hockey hoop. Customarily, the new star of the wedding will not be dressed in jewelry until she actually is under the careful eye of her family members.

Not like Western marriage ceremonies, a Russian wedding party does not last long. In some cases, the ceremonies could be up to a week. However , the main festivities continue to be great. One of the main concerns is that the marriage ceremony cake. At present, young couples normally save all their funds for their honeymoon vacation.

The regular Russian Orthodox ceremony is made of scripture blood pressure measurements, prayer, and betrothal. Friends will leave money on the floor.

After the wedding party, the new few will go over a city travel and check out historical sites. Afterwards, they are going to dance. With regards to the bride and groom, some may ride the local area or a horse-drawn carriage.

Share →

Leave a Reply