Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Whether you are looking for an european girl or possibly a foreign woman, you will be very happy to know that there are plenty of Russian relationship agencies around the Internet which have been eager to help you find your special somebody. The best part is that they provide a variety of products that are liberated to the consumer. These include phone calls, free registration, and absolutely free information. In addition, they provide wonderful care to solo travelers.

It can be no secret that single Russian women are certainly not easy to find. Many of them use intercontinental dating services in order to find a suitable husband. Several have possibly managed to publish profiles in newspapers. However , this is not the best way to go about it. One of the best ways to find a Russian woman is to visit the country. In fact , most of these girls have a great desire to find a husband and family group. They are not only amazing but are also hard operating and serious about choosing the best guy.

single woman looking man

In fact , there are a number of Russian marriage businesses that compliment the requires of single men. These agencies currently have women strewn from coast to coast. In addition, there is a variety of expertise and features that will make the experience of online dating a Russian child worthwhile.

The most obvious benefit is the fact the agency will certainly arrange your date. They will suggest the best place to go. They will make suggestions regarding accommodation and other travel alternatives. Some of these companies have the same level of dedication https://yourrussianbride.net/blog/how-to-make-a-russian-woman-fall-in-love-with-you/ to single travelers as they do to couples. The most used ones are the ones that currently have a large databases of Russian sole women. There is also an online translator that is very good enough to make the textual content of Russian texts available to Uk speakers.

It is also well worth noting that many Russian marriage agencies offer cost-free information and are also staffed simply by competent matchmakers. These matchmakers have helped thousands of males find Russian brides to be. The Russian marriage industry is known as a booming an individual. Those considering a marriage should do their assignments. This includes exploring the legal requirements a part of bringing a Russian girl with their country.

The best thing regarding using a Russian marriage company is that they have females of all ages and nationalities. Many of those women are looking for a man that may be serious about marriage and family members. This means that you will not only find a beautiful wife nevertheless additionally, you will find someone that can provide you with a great life. Want to know the best part is that the https://www.washingtonian.com/2021/04/21/intimate-wedding-ideas/ women also are willing to make the first approach.

The best part is that a great number of Russian relationship agencies present free data and are well staffed by simply competent matchmakers. These matchmakers have helped thousands of men find Russian birdes-to-be. The best part is they have a range of services and features that make the experience of dating an eastern european girl worthy.

Share →

Leave a Reply