Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Albania is one of the best intimate vacation places in The european countries. It is abundant with history and culture, with a variety of historical sites to visit. Additionally it is a perfect location for a quiet and relaxing holiday break. The country features plenty of unblemished pure beauty and spectacular seaside places. In addition , there are lots of water sports and child-friendly activities for the purpose of the family group.

Should you be looking for a private and unusual romantic vacation, Albania is definitely the place to go. You are able to spend your romantic getaway relaxing on a pristine seaside or outdoor in a dramatic panorama. There are several luxurious resorts and hotels to choose from. The majority are inexpensive, and they are located on the coast.

Albania may be a country of diverse ethnicities and nationalities. While there will be continue to many practices, most Albanians today happen to be tolerant, cosmopolitan, and unified. There is a passion for dancing and drinking do-it-yourself Raki. This combination of culture, meals, and surroundings is what makes Albania such an fulfilling destination.

For couples who are interested in ancient damages, there are many historical sites to visit in Albania. The National Traditional Museum in Tirana, for instance , is home to a number of exhibits exhibiting the and culture of the country. These include displays at the communist genocide and ancient times. A further UNESCO heritage internet site is Gjirokaster, where tourists can see the ruins of a castle that once reigned over the area.

Albania offers a rich marine life, with colorful fish and indoor plants to explore. You can view birds in the coastal wetlands of Karavastaja.

Albania is usually an uncrowded, relatively inexpensive, and peaceful travel around destination. You will discover dozens of private and loving beaches, as well as traditional sights. With so many opportunities, you can easily approach a vacation to Albania.

https://ekniga.org/uploads/posts/covers/1f/f9/medium/riskni-radi-lyubvi-elliot-kara-113435.jpg

Albania is also known for its wealthy culture and originality. A large proportion of the country’s profit comes from tourism. However , it is vital to make sure facts about dating an albanian woman you plan your trip correctly. albanian women for marriege During the summer months, inland cities can become scorching and moist. In the winter, you could expect a lot of rain and below freezing temperatures. To prevent these problems, it is https://www.weddingbazaar.com/blog/date-ideas best to book your trip in April or October.

Albania’s Mediterranean crissis makes it an excellent spot for a passionate retreat. The country is home to several rivers that flow from the high mountains. Additionally , the Blue Observation Spring is a pristine natural water hole, between a thick forest.

Probably the most popular affectionate holiday destinations in Europe, Albania is a burning point of cultures, giving a unique and cosmopolitan experience. Located between Greece and Montenegro, it is easy to reach from a large number of parts of the world. You can fly on an airline into the capital of Tirana, or take a ferry via Corfu. Preparing your trip to Albania, you will want to consider the 2 main main periods: winter season and early spring.

In spite of being an unidentified country in the European Union, it really is one of the best budget friendly honeymoon destinations. Couples can spend all their romantic escape in the fantastic villages of your Balkan Peninsula or on the beautiful coastline.

Share →

Leave a Reply