Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Relationships for cash are a complicated topic, and it’s not definitely easy to find somebody who is aware of how to manage money. But when you have the winning attitude and determination, your romantic relationship with funds can be probably the most satisfying and fulfilling portions of your life.

Older Men Online dating sites For Seeking Younger Females

If you’re buying a younger girl who is willing to date a great more mature man, there are several options out there for you personally. But be sure to use a specific dating internet site for finding more youthful women mainly because these sites typically have larger regularly of younger girls.

Getting Started

When you happen to be starting out in your relationship with an older guy, it’s important to get on a similar page with regards to how you will take care of your finances. Including sharing your hard earned dollars, dividing up expenses, and determining how you will make use of your joint funds for different functions.

This can be a sensitive issue, although it’s required to discuss. If you don’t share your finances with your spouse, it can result in some serious problems. It can also impact how you take your time together.

Money Personalities & Clashes

It’s prevalent for a couple to have distinctive money personas. Some partners are big spenders while others are more frugal. Understanding what your own individuality is and how it may influence your relationship with funds can help you work these differences and make sure that your spending patterns don’t cause any kind of financial clashes.

Trading Your Windfall

If your partner unexpectedly receives a large sum of money, you may need to think about how you will use it. If you are a saver, for example , and your partner is actually a spender, it could be a good idea to divided the money in order that each of you includes a chance to splurge in something that things to you.

Achieving Your Financial Goals

In case you and your spouse have big financial goals, such as paying down debt or saving for a home, you should have an open conversation about how exactly to achieve them. Whilst this can be an uneasy conversation, is considered essential if you want a successful https://sugar-daddies.us/sugar-dating-in-united-kingdom/liverpool and durable relationship with all your partner.

Mistakes & Learning from these people

It’s ordinary to make faults in romantic relationships, and your marriage with cash is no different. But once you’re prepared to change and improve your romance with money, it’s essential to learn from your mistakes, and not just to let them get in the way of your progress.

Getting your financial goals will take time and effort, so would not expect to see results overnight. But you can do a couple of small changes and build on them over time to get where you want them to be.

Be Confident with regards to your Money and Make It a Focus

Having a good and healthy relationship with the money will assist you to feel well informed about your forthcoming. Creating fresh routines and working toward specific goals can help you transform your money relationship into one that is more positive, enjoyable, and eco friendly.

Share →

Leave a Reply