Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Romantic relationships happen to be defined as connections between a couple that involve physical intimacy. This kind of definition is usually broad enough to include love-making relations, relationships, opening online dating lines sweden mail order bride and business partnerships. However , it’s not uncommon for the purpose of couples to engage in on the net infidelity, which in turn possesses its own drawbacks.

https://i1.ytimg.com/vi/MrTz5xjmso4/hqdefault.jpg

The “just for now” relationship can be quite a fun way to continue a romantic connection. During this time, however , it is important to avoid investment too much time or emotion in the relationship.

An intimate relationship can be described as long-term commitment, characterized by physical closeness. In some instances, it includes spiritual intimacy as well.

There are several types of romance. 1 type, the passionate 1, involves a whole lot of ardent moments and multiple lovers. It also requires a lot of effort and is painful sometimes.

However , the best and most important feature of your romantic relationship is normally its intimacy. This may be a physical relationship, an emotional 1, or a great intellectual you.

Besides staying the best way to spend your spare time, a temporary romantic relationship can be a superb introduction to much more serious relationships. If you want to make the move from a “just for now” romance to a more committed https://www.bbc.com/worklife/article/20220124-why-people-arent-as-picky-in-love-as-they-think relationship, ensure that you are prepared for the bumps in the road.

Some of the most common pitfalls contain jealousy and infidelity. These kinds of risks could be minimized by being careful to select your partner properly.

There are many elements to consider when choosing your significant other. Consider your beliefs, the expectations, plus your partner’s interests.

Share →

Leave a Reply