Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Why do people have CBD?

A large number of people take CBD for any variety of health and wellness http://www.libida.com/free-erotica.html problems. Studies have indicated that it can treat pain, nervousness, depression and other conditions. It can also support regulate can dogs smell cbd sleep, motor unit control, immune system function and fertility.

It can treat epilepsy

One of the more well-known factors for taking CBD is normally its probability of reduce seizures. In Summer 2018, the FDA approved Epidiolex, a CENTRAL BUSINESS DISTRICT oral solution for dealing with rare types of childhood epilepsy. It is also used to reduce the range of seizures in children with Lennox-Gastaut syndrome and Dravet symptoms, two types of drug-resistant epilepsy.

It can decrease symptoms of PTSD

CBD can be useful for improving some symptoms of post-traumatic stress disorder (PTSD). However , even more research is required to fully understand how it works and whether it has any side effects.

It can interact with certain medicines

There is a risk that taking CBD can cause an increase in the level of blood loss medicines and also other drugs in your bloodstream. This is because CBD competes with the liver organ enzymes that break down these medications.

It may affect the lungs

Inhaling CBD by way of a vape dog pen can lead to chest problems. This is also true for people with inflammatory arthritis, who also are more likely to have problems with bronchopulmonary dysplasia and bronchial asthma.

It can increase the amount of grapefruit in your body

Taking superior amounts of CBD can improve the amount of grapefruit in your bloodstream, which can lead to renal and liver destruction. If you have a brief history of these challenges, talk to your doctor about using this nutritional supplement.

Share →

Leave a Reply