Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When it comes to choosing a partner, major things you should consider is exactly what she brings to the table. A good life partner should be conscientious, strong and capable of cope onto her own. They should be willing to quit some of their personal space to get a better balance using their significant other.

Having a sense of wit is also a very good sign. Getting a little fun every now and then is very important as it will help keep you both content. This could be as a few laughs or a funny story about your significant other or youngsters. Laughing in concert is a great way to bond, particularly if your romantic relationship is definitely strained.

A good wife also uses a proactive way towards her husband’s health and wellness. She prays for the purpose of him and regularly meditates. She makes http://dept.ru.ac.bd/cst/?m=20210104&paged=3 sure the home may be a healthy and safe place on her family to live. The woman will be more than willing to appropriate her partner when he is usually making mistakes. In return, she’ll be a little more likely to the actual same on her behalf own.

One of the most enjoyable qualities to look for within a potential partner is the ability to communicate. You should be happy to talk about nearly anything and everything. Even though you’re distressed, it is important of talking up. Or else, you’ll only intensify the problem.

Another thing to consider may be the health of your potential bride. Guys rank her health as one of the top five material items to consider. If this lady is definitely fit, healthy, and in good condition, she is going to be a better partner that help to make your relationship even more review top rated mail order bride sites successful.

Like a responsible spouse will make your husband truly feel secure. It will likewise be a better way to demonstrate him how much you care. He can appreciate the fact that you have got a dedication on your marriage. As well, having a realistic alternative will help you earn enough funds to cover the expenses of having a household.

You will find several things to consider when determining on a new partner. But it is important to considercarefully what is most important to you. Your spouse might be a part of your life for a long period so it’s essential that you find the right person. Choosing the wrong person may have a negative effect on your romantic relationship.

While there is no specific science lurking behind this, the best answer to the question “what will be the best qualities to find in a partner? ” can be “what is definitely your persona? ” To find out what a person is really like, you should spend time with her or him. Completing this task will give you a thought of what kind of person he or she is and how you can best refer to them.

Lastly, a great wife will have the following attributes: a sense of funny, a good work ethics, and an optimistic attitude. These qualities will make your relationship a whole lot more fun.

Share →

Leave a Reply