Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

There are a lot of attributes to look for think about the ideal Ukrainian wife. The good news is that you will find that Ukrainian females are quite a lttle bit different from all their European equivalent. The ukrainian brides reviews first thing you must do is normally take a good look at the actual have to offer. They are really smart, hardworking, and a great asset to a house.

There is also a good sense of humor, which will help keep your romance afloat. Although they may not be the best in public speaking, they are going to stand their ground within a formal setting. They will also enjoy you making all of them have their “me time” every so often.

Also, they are great cooks. If you are looking for a bride who’s the culinary arts genius of this bunch, consider a Ukrainian. They may love to try new quality recipes and will learn how to make delicious dishes.

Also, they are a big lover of fashion. They may likely know the ideal restaurants to see in their city. They will also be able to flip a simple outfit to a stylish supermodel. A Ukrainian will also experience an excellent perception of fashion.

They are simply a fantastic match pertaining to the man who wants to have an excellent family. They are a strong partner for their husband and will also be a fantastic companion for quite some time to arrive. They will esteem https://www.giftaia.com/how-you-can-be-a-great-asian-partner/ the role with their husband and will be willing to help out with the household chores.

They will also be a great property to your loan. They are very good with money. They may have the ability to price range their money and will not really spend excessively. If you are a hard worker, you will require a partner that can assist you with your responsibilities in the home.

The great thing about Ukrainian spouses is that they experience a good sense of humor. They are a thrilling time to be around. They will have a lot of inside comedies that will help deliver your romantic relationship into a new level. They will also be a superb companion, and they’ll support your future interests.

The Ukrainian woman is a wonderful choice pertaining to many men. She will certainly be a good partner, and she will be a great mother to your children. They shall be loving, faithful, and thoughtful. She will contain her write about of pros and cons in the romantic relationship, but if you are affected person and appreciate her, she will always be an asset to your life.

The right Ukrainian woman has to be great spouse to your spouse. She could be dedicated to your marital relationship and your family. She is going to also have her own set of expertise, and she is going to be ready to perform her discuss to ensure you will be content. She will always be willing to help you out with your hobbies and will be willing to listen to your concerns.

Choosing the right girl is not an convenient task, nonetheless it is definitely worth the time and effort. If you are ready to work hard, and you are ready to take the plunge, you will have ideal match for your personality.

Share →

Leave a Reply