Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When buying the bride online, you can choose from a wide variety of women of all ages. This means that it will be easy to find the female that is simply perfect for you. In addition, it saves you money and time.

To buy a bride online, it is advisable to choose a dependable service. A large number of free sites provide low quality offerings and don’t experience a good effectiveness. Therefore , you need to devote a few 100 dollars to get a good services that will help you find the perfect match.

Purchasing a bride web based, you can use email, chat rooms, or video meeting to contact the woman you want. A few agencies even allow you to mail gifts towards the girl you are searching for.

When choosing a site, you should look into the quality with their profiles, terms of service, and payment conditions. A respectable program will protect the privacy and keep your information secure. You can also examine reviews of these platforms.

All mail order brides to be are new, single women who are looking for absolutely adore. They can come from any region, and you can filter by age, weight, and education. If you are not happy with the women you are coordinated with, https://colombianwomenformarriage.org/dating-sites/review-amo-latina-site/ you can quit the relationship when.

A postal mail order new bride service ought to provide you with a list of women that meet the criteria. You may then contact them and ask them to become your spouse.

The process is not difficult. Yet , it can take quite a while to find a partner. Remember to enjoy while you are dating.

Share →

Leave a Reply