Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Psychology and computers are two fields that have a lot to offer to one another. Psychologists can assist computer experts improve their algorithms, and computer scientists can help psychologists learn more about how people think and find out.

The relationship between psychology and computers could be traced back to the early times of the personal computer system. When the initially single-processor laptop was introduced, experts began studying making it a lot easier for man users to interact with these devices.

This field of review was called computer-human interaction, and it centered upon analyzing just how humans employed the units to perform certain tasks. These kinds of studies were very important, as the personal computer and later the Internet started to be major methods of digital communications and information devices.

Since then, experts have ongoing to explore the associations among computers and humans. This area of examine possesses expanded to feature the development and use of artificial intelligence, clinical/educational applications, and the impact of computer systems in human identification.

Psychological homework can be very data-intensive, and computer systems are necessary for handling large amounts of information quickly and accurately. They also enable researchers to create a data retailer that can be seen by long term future researchers.

Traditionally, psychological research has relied on interviews or questionnaires. These are difficult to put into action in a wide range of settings, and so they can be be subject to biases in the audience.

Fresh instruments www.rebootdata.net/how-to-delete-apps-on-apple-watch have been designed to help doctors collect samples of people towards a more accurate and efficient way. The results are very reliable, as they may be measured with greater finely-detailed and duplicated with greater ease.

Share →

Leave a Reply