Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Cute wedding ceremony ideas are in all places and if you’re sure to discover something to inspire the big day. Coming from quirky particulars to exclusive wedding interior decoration, here are some of our favorite attractive wedding recommendations.

One of the best ways to create your wedding specific is by paying homage towards the facts that mean the most to you. It might be the state you met, the place your appreciate story began, or a exceptional memory. If you incorporate it in your floral arrangements, big event invitations or maybe in the meals, think of approaches to use the creativity to add additional personal details.

1 ) Guests Become familiar with You Better

A custom representation on your save the time card or welcome table indication is a great method to give guests a little regarding you and your lover’s love account. It can be as simple beautiful-girls online as a couple’s initials or a personalized quote that talks to you.

2 . Tiny Paintings for the purpose of Centrepieces

In the event that you’re here both skill aficionados, afterward consider using paintings as centerpieces or displaying all of them on easels. They’ll not merely look beautiful, but might become a great memento for your friends to take house.

three or more. A Pinata Full of Text messages

It’s always decent to big surprise your friends and relatives on their special day, and being married pinata certainly is the perfect service this! You and your guests can fill up it with their most loved messages and small represent, and you as well as your spouse can break open it to be a moment of fun at your reception.

4. A Customized Veil

If you want to really proceed all out with all your unique https://areneurope.com/keeping-a-slavic-woman-completely-happy-in-your-connections wedding template, opt for a customized veil. A entrusted illustrator usually takes your preferred images of you and your lovers to make a bespoke design.

your five. A Selfie Mirror

For that fun image opportunity, a selfie reflect is the best option for your wedding day. They’re easy to set up and a great way to capture everyone’s favorite snaps from night.

six. Signature Drinks or Mocktails

If your wedding party is in a hot local climate, try serving signature drinks and mocktails. Having these types of on hand will assist keep guests cool and hydrated.

six. Paper Straws Instead of Clear plastic

If you’re hoping being environmentally-friendly in your wedding, throw away the plastic straws and opt for paper. Nevertheless be careful – they’re often saturated and difficult to work with. This couple solved that difficulty by using ready-to-eat tamarind-flavored standard paper straws!

8. An alternate Ceremony

Getting the ceremony at a great unconventional place, such as a zoo, museum or perhaps outdoor mountain excursion, is a great way to mix up your wedding. It’s also an incredible way showing your appreciate for your future partner!

being unfaithful. A Bag Race

If you’re having an outdoor wedding, a sack contest is a remarkably fun idea. It’s guaranteed to get your heart and soul racing!

Share →

Leave a Reply