Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When preparing with regards to an the better, it’s important to make sure you have all from the necessary info to whole the process. The easiest method to accomplish this is to apply a online data place.

Virtual data rooms will be online file repositories that let users to switch documents securely and successfully. They can help you save time and cash, as well as enhance communication and ease legal concerns.

A VDR is used in mergers and buy deals, permitting parties to conduct due diligence and review corporate records in a protected environment. Using a VDR for M&A research can help you save and your business time and money.

VDRs are also used to streamline work flow, enabling companies to share and talk about sensitive records in a protected and accessible manner. In addition , VDRs can help you companies deal with regulatory concerns.

Getting the correct training is important for maximizing the about his benefits of the VDR. Select a provider that provides training substances and task management management staff to ensure you have tools you require to optimize your VDR.

Using a VDR for M&A can make the procedure less expensive, conserving you money even though increasing your chances of closing the deal. Some VDR providers give flat-rate prices models to ensure you don’t overspend on your VDR.

When choosing a service to use for your VDR, make sure you pick a provider providing you with 24/7/365 multilingual customer support. Likewise, make sure your VDR specialist can handle all your security and compliance requirements.

Share →

Leave a Reply