Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If What can a scammer do with my phone number? uruguayan beauties you are looking for somebody, an individual of your most usual means to meet someone is through online dating sites. These websites can be used for the purpose of both critical and casual associations. However , you will need to choose the right site to suit your needs. Here are several of the best totally free dating sites that can assist you find a meet.

eHarmony is a leader in the online singles dating world. It has over 10 , 000, 000 registered users and also 2 mil matches. The web page also offers a compatibility test out to help users narrow their search.

OkCupid is a popular online dating app that is completely free. This site delivers comprehensive user the bios and compatibility tests to help you find the ideal match. During the sign up procedure, you can solution eight questions to determine your dating style. You can then go to a percentage of people who share the interests.

Elite Public is a dating site that markets itself as being a place to get highly educated public. You can generate a profile, look for matches, and change the presence of your profile. Also to using an extensive character test, the internet site also uses developed to match you with potential dates.

http://thumb10.shutterstock.com/display_pic_with_logo/88588/88588,1267325919,3/stock-photo-beautiful-woman-in-yellow-latex-jump-suit-47607556.jpg

Match may be a well-established https://www.symbis.com/blog/7-secrets-to-a-healthy-dating-relationship/ site that aims to help you find love. Join is absolutely free, nevertheless, you will need to shell out intended for messaging. 2 weeks . simple and logical process that will require you to solution some basic preferences. You can filter by age, sexuality, and if you’re interested in kids.

Share →

Leave a Reply